Privacy

Privacy gewaarborgd bij ArboNed
ArboNed is een gecertificeerde arbodienst waar kwaliteit en professionaliteit voorop staat. We zorgen er dan ook altijd voor dat de privacy van werknemers goed gewaarborgd is. Om de kwaliteit van onze dienstverlening continu te waarborgen worden onze professionals (intern) opgeleid in algemene vaardigheden als advies geven, maar ook met vakgerichte cursussen en opleidingen gericht op het naleven van de wet- en regelgeving. Hiervoor hebben we een intern kwaliteitsprogramma.

Certificering arbodienst
ArboNed is in bezit van het ‘Certificaat arbodiensten’. Het ‘Certificaat arbodiensten’ wordt verstrekt als de arbodienst voldoet aan verschillende eisen om haar deskundigheid te garanderen. De eisen zijn vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Certificering vindt plaats door een gecertificeerde instelling op basis van de Regeling Certificering Arbodiensten en deze instelling wordt door de Raad voor de Accreditatie bevoegd verklaard als certificerende instelling op te treden.

Daarnaast kunnen arbodiensten ervoor kiezen om ook ISO-gecertificeerd te zijn. ArboNed was in 1999 de eerste landelijke arbodienst met het certificaat ISO-9001.

Privacy gewaarborgd
ArboNed ondersteunt werkgevers bij het voeren van een gezond en verantwoord arbeidsomstandighedenbeleid. In een verzuimproces koppelen wij nooit inhoudelijke informatie aan een werkgever terug over een gesprek tussen werknemer en een professional. We informeren de werkgever - binnen de bestaande wetgeving - wel over wat een werknemer wel en niet meer kan. Of er passend werk kan worden verricht en hoe lang het herstel naar verwachting duurt. En of er extra activiteiten nodig zijn om het herstel en de terugkeer naar werk te bespoedigen. 

Wij zien er nauwkeurig op toe dat alle gegevens over de verzuimmelding optimaal beschermd worden tegen onbevoegden. In ons privacyreglement staat precies wie welke gegevens mag inzien, hoe lang ze bewaard worden en hoe we voorkomen dat onbevoegde personen ze kunnen bekijken. Zie ook onze algemene voorwaarden.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

 
Bel ons 030 299 62 77
Maandag t/m vrijdag 08:00 - 17:30 uur
Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.